Denkkracht | Meta Advies

Erica Hehenkamp zorgt ervoor dat het niet bij goede ideeën blijft, maar dat uw
plannen daadwerkelijk van de grond
komen.

 

voor een goed doel, dat bij mij past,
bied ik graag 2 dagen gratis advies.

 

 

Denkkracht

Als sparringpartner denk ik graag met u mee.
Mijn toegevoegde waarde zit in het net wat ruimer denken, het aanreiken van nieuwe of andere perspectieven, en een scherpe analytische blik. Hiermee verrijkt u uw eigen ideeën en oplossingsrichtingen.


Lees meer...

Bij veranderingen zijn we vaak gericht op wat nieuw is, wat we moeten leren, nog niet kennen. We zijn veel minder bezig met kijken waar we mee kunnen stoppen, kunnen opheffen of zouden moeten afleren. Het effect kan zijn dat er steeds iets bijkomt en nooit iets afgaat. In mijn beeld is dit één van de oorzaken waarom medewerkers kunnen verzuchten ‘alweer iets wat erbij komt’.
Ik zie in organisaties soms ook dat structuurwijziging na structuurwijziging wordt doorgevoerd, waarbij de vorige wijziging vaak nog niet af is, nog niet is uitgeorganiseerd. Kortom: gedoe.
Mijn ervaring is dat het een kunst is om niet meer te doen dan nodig en om af te maken wat je begonnen bent, en bij noodzakelijke verandering daar het goede van te behouden. De kunst van het weglaten, het bij de kern houden. In het volledig willen zijn zit vaak overdaad en kramp. In de eenvoud en het weglaten zit kracht en schoonheid.

“Pauw” van Jozephine Wortelboer
Zo mooi, de kunst van het weglaten. Een pauw vertegenwoordigt voor mij schoonheid en trots; onafhankelijk en een tikje eigenwijs.

sluit

Soms is de tijd rijp om zaken in een organisatie te herijken, is er niet zo zeer sprake van verandering, maar van het op orde brengen van zaken. Het analyseren en uitdenken van het organisatieontwerp, dit voor u maken en adviseren hoe het te organiseren, vind ik altijd weer interessant puzzelwerk. Mijn uitgangspunt is te koesteren wat goed is en alleen aan te pakken wat verbetering behoeft.
Naar gelang uw behoefte kan ik verschillende bijdragen leveren.

Adviseren
Hoe kunt u verder met u idee of vraag, wat vraagt dit? Ik zet mijn ervaring op het gebied van ontwikkeling en verandering in en bied u schetsen hoe u vorm kunt gaan geven aan uw idee. We komen van idee tot plan. In dit proces kunnen meerdere stakeholders betrokken zijn.

Ontwerpen
Uw plan vraagt vermoedelijk aanpassingen in werkprocessen, in structureren en systemen. Op basis van gemaakte keuzes maak ik voor u een ontwerp voor de nieuwe situatie.

Schrijven
Om een idee, analyse en plan te kunnen delen met anderen is het handig om een notitie te hebben waar alles helder en overzichtelijk in is weergegeven. Ik kan deze notitie voor u schrijven, waardoor u een goede basis heeft voor het proces dat u wilt starten.