Ervaringskracht | Meta Advies

Erica Hehenkamp zorgt ervoor dat het niet bij goede ideeën blijft, maar dat uw
plannen daadwerkelijk van de grond
komen.

 

voor een goed doel, dat bij mij past,
bied ik graag 2 dagen gratis advies.

 

 

Ervaringskracht

Soms zijn er vraagstukken waarin ik denkkracht, daadkracht en stuwkracht combineer.  Het gaat dan op complexe situaties waarbij mijn brede ervaring en kennis van zaken ingezet kan worden om tot een oplossing te komen.


Lees meer...

Vanwaar de naam Meta?
Meta is in het Nederlands vooral bekend als voorvoegsel zoals bijv. in de begrippen metacommunicatie en metafysica. In de dikke van Dale staat Meta omschreven als ‘handelend over het in het grondwoord genoemde’. Tja, in mijn taal: het gaat een abstractieniveau hoger over hetzelfde onderwerp. Zo is metataal de taal over de taal.
In andere Europese talen heeft het de volgende betekenis:
In het oude Grieks heeft het de betekenis van meerdere voorzetsels zoals tussen, bij, voor en boven. Het beeld dat hierbij opkomt, is iets van allerlei kanten bekijken, er boven hangen maar ook er helemaal in stappen.
In het Spaans betekent Meta doel, terwijl het in het Italiaans de helft is. Ook dit is toepasbaar op organisatie advisering en interim-management.
Kortom een korte en krachtige naam met veel betekenis en de mogelijkheid om eigen taal te maken.

“Madame Aloutte Tatuffe” van Ada Stel.
Zij laat mij altijd weer glimlachen, het leven is leuk in de buurt van deze madame, er zit schwung in. Het past bij Meta.

sluit

Er kunnen lastige, complexe vragen zijn waarbij zorgvuldigheid, onafhankelijkheid en verstand van zaken van groot belang zijn. Situaties waarin iets goed moet worden onderzocht en betrokkenen op basis van dit onderzoek weer verder kunnen.
Hierbij kunt u o.a. denken aan

 

Ketenonderzoek
Soms is zorg niet goed geleverd, zijn er zaken mis gegaan. Daar waar veel zorgverleners in de keten bij een client zijn betrokken is het een aardige puzzel om te achterhalen wat er nu precies is gebeurd, wat daar van is te leren en welke verbeteracties noodzakelijk zijn.
Als onafhankelijk voorzitter van het ketenonderzoek draag ik zorg voor een zorgvuldig proces waarin breed en diep wordt geanalyseerd en er uiteindelijk rapport ligt waar alle partijen mee verder kunnen.

 

Onderzoek in opdracht van Raad van Toezicht
Een Raad van Toezicht heeft in bepaalde situaties behoefte aan onafhankelijk onderzoek naar een situatie in de organisatie. Bij een dergelijke vraag stem ik nauw af met de RvT en maak ik een duidelijk onderzoeksplan, waarbij ruim aandacht voor de communicatie. Ik lever een rapportage aan de RvT, bespreek dit en denk vervolgens graag mee over eventuele acties of interventies. Daar stopt ook mijn betrokkenheid.